Kinderfysiotherapie

Al bewegend en spelend ontdekken kinderen de wereld en ontwikkelen zij hun motoriek en zintuigen. Maar soms gaat dat niet vanzelf waardoor uw kind belemmerd kan worden in zijn of haar ontwikkeling. De ontwikkeling kan dan langer duren of anders verlopen. Uw kind kan dan baat hebben bij kinderfysiotherapie.

Indicaties voor kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is bedoeld voor kinderen van 0-18 jaar die in hun bewegend functioneren worden belemmerd. Algemene indicaties voor kinderfysiotherapie zijn bijvoorbeeld

 • Aangeboren aandoeningen die de motorische ontwikkeling beïnvloeden, syndromen als het Syndroom van Down
 • Orthopedische klachten (als afwijkende stand van bijvoorbeeld rug, heupen, knieën en/of voeten)
 • Neurologische problematiek zoals een plexus brachialis letsel of een cerebrale parese
 • Een achterstand in de motorische ontwikkeling (fijne en/of grove motoriek) zonder een duidelijk aanwijsbare oorzaak
 • Een onhandige en/of houterige motoriek: D(evelopmental) C(oordination) D(isorder)
 • Hypermobiliteit (pijnklachten gewrichten, snel moe zijn)
 • Sensorische Integratie problemen; moeite hebben met het verwerken van prikkels waardoor bijvoorbeeld snel afgeleid zijn, (over-)gevoelig reageren op geluid of tastprikkels, niet stil kunnen zitten en over beweeglijk zijn
 • Angst voor bewegen
 • SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)
 • Ademhalingsproblematiek en spanningsklachten
 • ASS en AD(H)D die het bewegend functioneren bemoeilijken

Voor wie is kinderfysiotherapie

Baby’s:

 • Aangeboren aandoeningen als syndromen
 • Voorkeurshouding, eventueel met een afplatting / vervorming van de schedel
 • Huilbaby / onrustige baby
 • Overstrekken van nek en/of rug, gespannen houding
 • Premature baby’s
 • Afwijkende motorische ontwikkeling; weinig variatie in het bewegen, billenschuiver, laat gaan kruipen / staan / lopen

Peuters en Kleuters:

 • Onhandig en/of houterig in het bewegen
 • Bang om te klimmen
 • Vaak vallen en struikelen
 • Andere manier van lopen (bijvoorbeeld tenenlopen)
 • Onhandig in fijne motoriek (rits / knoop dicht doen, sokken aantrekken, knippen, kleuren en plakken)

Het jonge kind – 18 jaar:

 • Moeite met vaardigheden als het (leren) zwemmen, fietsen, meekomen met de gymles en met schoolpleinspelletjes
 • Onhandig, houterig in het bewegen, vaak struikelen en vallen of dingen omstoten
 • Onrustig in de klas, beweeglijk en moeite met het concentreren
 • Moeite met schrijfvaardigheid
 • Opvallende manier van lopen
 • Geen goede (zit)houding
 • Snel moe, niet lang iets vol kunnen houden

Het onderzoek

Wanneer uw kind is doorverwezen naar onze kinderfysiotherapeut, zal er eerst een vraaggesprek plaatsvinden om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag van uw kind. Vervolgens observeren en onderzoeken wij uw kind om een goede indruk te krijgen van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van uw kind. Uiteraard worden de uitkomsten hiervan met u besproken en stellen wij een behandelplan op.

De behandeling

Onze behandeling is erop gericht op de motorische en zintuigelijke ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Dit gebeurt spelenderwijs. Ons doel is dat uw kind beter zal functioneren in zijn of haar dagelijkse leven.

Bij zuigelingen zullen wij u als ouders adviezen geven over hantering, positionering en spel. U kunt deze adviezen toepassen tijdens de dagelijkse verzorging van uw kind.

De behandeling vindt plaats in de praktijk of aan huis. Voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap geldt dat de behandeling veelal bij u thuis plaatsvindt.