Geriatriefysiotherapie

Onze geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en heeft specifieke kennis over ouderen en hun ziektebeelden. Het gaat hierbij niet alleen om ouderen met een hoge kalenderleeftijd maar ook om jongere patiënten die door bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, een beroerte, dementie of een gebroken heup de verschijnselen van kwetsbare ouderen vertonen.

Wanneer is er sprake van kwetsbaarheid?

Kwetsbaar bent u wanneer u een verminderde regie over uw eigen leven hebt en u minder mobiel bent. Kwetsbaarheid presenteert zich bijvoorbeeld door een afname van reservefuncties van uw lichaam en het tegelijkertijd voorkomen van aandoeningen en/of ziektes. Dit noemen we multipathologie. Er is sprake van een opeenstapeling van lichamelijke, geestelijke en sociale problemen die een negatieve invloed hebben op uw dagelijkse functioneren. 

Het onderzoek

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten in kaart gebracht. Deze intake bestaat uit een vraaggesprek en een bewegingsonderzoek. Tijdens het vraaggesprek wordt uw gezondheid besproken. In het bewegingsonderzoek wordt gekeken naar uw dagelijks functioneren en naar de eigenschappen van uw spierkracht, uithoudingsvermogen en balans. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze eigenschappen belangrijk zijn voor het dagelijks functioneren van ouderen.

Aan de hand van uw hulpvraag en op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling kan zowel bij u thuis als op de praktijk gegeven worden.

De behandeling

U krijgt van ons oefentherapie om zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven. Wij adviseren en begeleiden ook uw gezinsleden en mantelzorgers. Wij informeren u en uw naasten over uw ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.