Bekkenfysiotherapie na de zwangerschap – de bekkenbodemcheck

Als gevolg van een zwangerschap en bevalling is er een kans dat er bij u bekkenbodemklachten ontstaan. Meer dan de helft van de vrouwen blijkt met deze klachten geen hulp te zoeken ondanks het feit dat de bekkenbodemspiertraining, bekkenfysiotherapie en leefstijladviezen worden aanbevolen als eerste keus ter preventie en behandeling.

Vrouwen met een verhoogd risico krijgen tot nu toe in de begeleiding rondom de bevalling geen preventieve adviezen en therapie.

Vrouwen draaien volop mee in de maatschappij, worden steeds ouder en moeten langer blijven werken. Een goede fysieke belastbaarheid, ook van de bekkenregio is hierbij een voorwaarde.

Een check van de bekkenbodem kan bij u in een vroegtijdig stadium bekken(bodem)disfuncties of het risico op het krijgen daarvan signaleren.

Daarom is in het voorjaar van 2021 het “Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie/ Bekken(bodem)check” geïntroduceerd. Een online screeningslijst die de aanwezigheid van klachten en risicofactoren in kaart brengt. Uit de score van deze screeningslijst krijgt u een gericht advies:

  • Geen verhoogd risico. Verdere actie is voor u niet nodig. Vragen staat natuurlijk altijd vrij.
  • Universele preventie (groen): u krijgt het advies om zelf bekkenbodem oefeningen te doen. U kunt altijd contact opnemen bij onduidelijkheid en vragen.
  • Selectieve preventie (oranje): u heeft een verhoogd risico op bekken(bodem)klachten. U krijgt het advies om een afspraak te maken bij een geregistreerd bekkenfysiotherapeut.
  • Zorg gerelateerde preventie (rood): U heeft klachten in de bekken(bodem)regio. U wordt dringend geadviseerd om een afspraak te maken met een geregistreerd bekkenfysiotherapeut.

Voor wie is deze check bedoeld?

Indien u minimaal 6 weken en maximaal 9 maanden geleden bent bevallen.

Wat moet u doen?

Ga voor de online Post partum Screeningslijst naar www.bekkenfysiotherapie.nl en www.bekkenbodemcheck.nl van de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie en vul de lijst in. Naast het advies dat u krijgt via de screeningslijst krijgt u ook een code. Noteer deze code en neem hem mee wanneer u bij ons een afspraak hebt gemaakt. Een overzicht van de antwoorden die u hebt gegeven kan dan gemakkelijk toegevoegd worden aan uw dossier.

Onderzoek / behandeling

Tijdens het bekkenfysiotherapeutisch post partum consult zullen wij uw hulpvraag inventariseren. Naast het doornemen van de antwoorden van uw check zullen we ook ingaan op wat voor u belangrijk is. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek van de bekkenregio en/of een bekkenbodemonderzoek plaats.

We zullen zo veel mogelijk uw vragen beantwoorden. Verder geven wij u advies, uitleg, informatie en oefeningen.

Indien uit het onderzoek blijkt dat verdere behandeling bij u nodig is, dan wordt een vervolgafspraak met u gemaakt.