Oedeemtherapie

Wat is oedeem?
Oedeem is een abnormale vochtophoping in het weefsel m.a.v. een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.

Enkele veel voorkomende vormen van oedeem zijn:
– lymfoedeem (nadat lymfklieren verwijderd zijn door een operatie of als complicatie van
bestraling).
– veneus oedeem (a.g.v. van trombose of operatie van bloedvaten).
– traumatisch oedeem (a.g.v. een ongeval).
– primair lymfoedeem (is een aangeboren aandoening, a.g.v. onvoldoende aangelegd of niet goed functionerend lymfsysteem).
– secundair lymfoedeem (beschadiging van lymfevaten a.g.v. b.v. een operatie).
– tertiair oedeem (a.g.v. bestraling en/of chemotherapie of medicijnen).
– lipoedeem (ongelijke vetverdeling over het lichaam, oorzaak is niet bekend).

Wat doet een oedeemtherapeut?
De therapie bestaat uit een combinatie van verschillende behandelmogelijkheden:

Manuele lymfdrainage:
Manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfestelsel. Door gebruik te maken van bepaalde (specifieke) handgrepen kan het vocht verplaatst worden naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog in tact is zodat het daar vandaan in de circulatie/bloedsomloop kan worden opgenomen.

Oefentherapie:
In veel gevallen kan door het oedeem er een bewegingsbeperking zijn ontstaan waardoor bewegingsomvang en spierkracht zijn afgenomen. Door oefeningen kunt u de functie van uw ledematen weer verbeteren. Daarbij maken we gebruik van de “spierpompfunctie ” van onze spieren. Dit is belangrijk voor het transport van oedeem.

Lymfetaping:
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specifieke tape die een liftende werking heeft. Hierdoor kan de onderhuidse circulatie verbeteren en de afvoer van lymfevocht bevorderd worden.

Ademtherapie:
Specifieke oefeningen met betrekking tot uw ademhaling verbeteren de afvoer van (lymfe)vocht.

Voorlichting:
U wordt voorgelicht over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp. Dit zijn zaken waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Tevens wordt u begeleid in het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?
Als u zonder verwijzing komt, via de z.g.n. directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF), wordt er een afspraak met u gemaakt voor een screening. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor oedeemtherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door uw huisarts worden bekeken. Is dit het geval dan neemt de oedeemtherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug. Als er een indicatie is voor oedeemfysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De oedeemtherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht is ontstaan. Ook bekijkt de oedeemtherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.
De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzer al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande (m.u.v. de screening).

 

top

PRIVACY VERKLARING