Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie (master)
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van
kinderen van nul tot zestien jaar met een achterstand in hun motorisch
functioneren. Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te
spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.

Bij sommige kinderen duurt de ontwikkeling langer, of wijkt deze af.
Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het
zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort
aan motorische ervaring.

Voor wie is Kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie voor Zuigelingen en peuters (0 – 2 jaar)
Voorkeurshouding – asymmetrische zuigeling
Plexus brachialis letsel als gevolg van een geboortetrauma
Huilbaby
Achterstand in de motorische ontwikkeling
Algehele ontwikkelingsachterstand
Vroeggeborenen
Bijzondere vormen van voortbewegen, bijv. billenschuivers

Kinderfysiotherapie voor Kleuters – kinderen van basisschoolleeftijd – pubers
Moeite met fijne motorische vaardigheden, zoals knippen, plakken en knutselen
Schrijfproblemen, slordig of langzaam schrijven
Moeite met grote motorische vaardigheden, zoals rennen, springen,
gooien en vangen
Houterige motoriek
Balansproblemen, bijv. veelvuldig vallen tijdens het spelen
Bewegingsangst
Sensomotorische problematiek
Motorische ontwikkelingsachterstand
Algehele ontwikkelingsachterstand
Orthopedische aandoeningen, zoals een klompvoetje
Houdingsproblematiek
Cerebrale Parese
Ademhalingsproblematiek
Jeugdreuma

Wat doet de kinderfysiotherapeut?
Onderzoek
Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt
allereerst een anamnese (vraaggesprek) plaats om duidelijkheid te
krijgen over de hulpvraag van het kind en/of ouder. Vervolgens
observeert en onderzoekt de kinderfysiotherapeut het kind om een
indruk te krijgen van de motorische mogelijkheden en het motorische
niveau van het kind. De bevindingen van het onderzoek worden besproken met de
ouders/verzorgers. Wanneer kinderfysiotherapie nodig is zal een
behandelplan opgesteld worden.

Behandeling
De kinderfysiotherapie behandeling zal erop gericht zijn de motorische
en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Het bewegen
wordt spelenderwijs gestimuleerd. Het doel is het kind beter te laten
functioneren in zijn dagelijkse leven.

Bij zuigelingen bestaat de kinderfysiotherapie behandeling grotendeels
uit adviezen aan ouders, ten aanzien van hantering, positionering en
spel. Deze adviezen kunnen in de dagelijkse verzorging van het kind
worden toegepast.

De kinderfysiotherapeutische behandeling vindt in de praktijk of aan
huis plaats. Voor kinderen van 0 tot 2 jaar, of kinderen met een
ernstige handicap geldt dat de behandeling veelal in de thuissituatie
plaatsvindt.

Bronnen:
www.nvfk.nl  (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Kinderen)
www.kngf.nl  (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)

 

top

PRIVACY VERKLARING